PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 5 Oktober 2018

Masa     : 2.30pm-4.30pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 5 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 5 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar membuat aktiviti clipart

Gambar Disini

  


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 6 Oktober 2018

Masa     : 2.30pm-4.30pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 3 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 3 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar berlatih menaip dengan membuat bidodata diri.

Gambar Disini

 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 12 Oktober 2018

Masa     : 3.30pm-4.30pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 9 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 9 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diberi latihan advokasi klik dengan bijak dengan menjawab soalan kdb word search.

Gambar Disini

 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 14 Oktober 2018

Masa     : 9.30pm-11.30am

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 7 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 7 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar penggunaan word art microsoft word.

Gambar Disini

  


PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 19 Oktober 2018

Masa     : 2.30pm-4.30pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 9 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 9 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar penggunaan word art microsoft word.

Gambar Disini

 


 

  

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 20 Oktober 2018

Masa     : 9.30pm-11.30am

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 5 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 5 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar menaip petikan menggunakan microsoft word.

Gambar Disini

  


  

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 26 Oktober 2018

Masa     : 2.30pm-4.30pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 9 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 9 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar membuat poster menggunakan page border dan clipart serta diberikan pendedahan buli siber.

Gambar Disini

  

 

  

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 2 September 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 7 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 7 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar menaip rencana.

 

Gambar Disini

  


PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 7 September 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta :9 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 7 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar asas pengenalan komputer dan belajar menaip biodata diri.

 

Gambar Disini

 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 14 September 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 3 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 3 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar penggunaan smart art tools dan membuat piramid makanan.

Gambar Disini

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 15 September 2018

Masa     : 9.00pm-11.00am

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 5 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 5 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar menaip petikan menggunakan microsoft word.

Gambar Disini

 


 

 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 21 September 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 7 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 7 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar menaip surat rasmi  menggunakan microsoft word.

Gambar Disini

 


 

 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 26 September 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 3 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 3 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar penggunaan clip art dalam microsoft word.

Gambar Disini

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 1 Julai 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 4 orang

 

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 4 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diajar menggunakan table tools untuk membuat jadual. Para pelajar juga diberi latihan membuat jadual amalan pemakanan sihat untuk mempraktiskan penggunaan tools tersebut.

 

Gambar di sini

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 7 Julai 2018

Masa     : 9.00pagi-11.00pagi

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 6 orang

 

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 6 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar pengenalan asas-asas komputer seperti komponen-komponen komputer, penggunaan keyboard dan cara 'turn on & off' komputer.

 

Gambar di sini

 

 

PROGRAM : KELAS ASAS PERNIAGAAN DIGITAL ANJURAN e-Usahawan MDeC

Tarikh   : 8 Julai 2018

Masa     : 8.00am-5.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 7 orang

 

Tujuan

Program ini dihadiri oleh 7 orang usahawan yang merupakan ahli Pusat Internet Tanjung Bundung. Tujuan Program ini  diadakan adalah untuk memberi pendedahan dan memurnikan inspirasi keusahawanan digital dalam kalangan belia Malaysia dan para usahawan mikro perusahaan Kecil dan Sederhana untuk menjana pendapatan lumayan menerusi platform digital.

Aktiviti

Peserta belajar teori dan teknik asas peniagaan digital serta mempraktikkan penggunaan asas media sosial seperti Facebook, Instagram, Website untuk perniagaan mereka.

 

Gambar di sini

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 13 Julai 2018

Masa     : 2.00PM-4.00PM

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 4 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 4 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar cara membuat rajah piramid makanan dan carta amalan makanan sihat.

Gambar di sini

 


 

PROGRAM : KELAS ASAS PERNIAGAAN DIGITAL ANJURAN e-Usahawan MDeC

Tarikh   : 15 Julai 2018

Masa     : 8.00am-5.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 5 orang

Tujuan

Program ini dihadiri oleh 5 orang usahawan yang merupakan ahli Pusat Internet Tanjung Bundung. Tujuan Program ini  diadakan adalah untuk memberi pendedahan dan memurnikan inspirasi keusahawanan digital dalam kalangan belia Malaysia dan para usahawan mikro perusahaan Kecil dan Sederhana untuk menjana pendapatan lumayan menerusi platform digital.

Aktiviti

Peserta belajar teori dan teknik asas peniagaan digital serta mempraktikkan penggunaan asas media sosial seperti Facebook, Instagram, Website untuk perniagaan mereka.

Gambar di sini

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 21 Julai 2018

Masa     : 2.00PM-4.00PM

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 9 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 9 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar cara menggunakan microsoft word dan membuat biodata diri.

Gambar di sini


PROGRAM : HARI KOMUNTI PIM KPG TJG BUNDUNG

Tarikh   : 29-30  Julai 2018

Masa     : 2.00PM-4.00PM

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 100 orang

Tujuan

Program ini di hadiri lebih kurang 100 orang pengujung . ia bertujuan mempromosikan apps dashboard dan menarik minat komuniti untuk menyertai program  pusat internet di masa akan datang

Aktiviti

pelbagai acara yang diadakan seperti sukaneka ,pertandingan mewarna antara tadika , my health , download dashboad , kuiz klik dengan bijak dan dashboard.

 

Gambar disini

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 4 Ogos 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 9 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 9 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diajar ribbon setiap microsoft word .Para pelajar juga diberi latihan menaip kegunaan internet bagi mempraktiskan latihan menaip .

 

Gambar Disini

 

 

 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 11 Ogos 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 2 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 2 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diajar membuat kad nama menggunakan table tools. Para pelajar juga diberi latihan membuat kad nama sendiri.

Gambar 

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 18 Ogos 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 10 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 10 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diajar menggunakan 'ribbon tools' dalam microsoft word.Para pelajar menyambung latihan menaip kegunaan internet bagi mempraktiskan latihan menaip .

Gambar Disini

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 24 Ogos 2018

Masa     : 2.00pm-4.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 4 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 4 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diajar menggunakan 'smart art tools' dalam microsoft word.Para pelajar belajar membuat kitaran hidup katak dan carta organisasi kelas menggunakan 'smart art tools'.

Gambar Disini

 


PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 26 Ogos 2018

Masa     : 2.00pm-5.00pm

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung Bundung

Peserta : 7 orang

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 7 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan pada setiap hujung minggu adalah untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar belajar asas-asas komputer dan pengenalan microsoft word serta diberi latihan advokasi mengenai 'Oversharing'.

Gambar Disini

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 5 Jun 2018

Masa     : 9.00pagi-11.00pagi

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung 

               Bundung

Peserta : 7 orang

 

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 7 orang pelajar sekolah rendah. Sempena cuti sekolah dan bulan puasa, kelas ini diadakan pada hari biasa untuk mengisi masa lapang pelajar serta untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diajar menggunakan tools table untuk membuat jadual perlawanan bola sepak dan kad nama. 

 

Gambar disini

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 11 Jun 2018

Masa     : 9.00pagi-11.00pagi

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung 

               Bundung

Peserta : 4 orang

 

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 4 orang pelajar sekolah rendah. Sempena cuti sekolah dan bulan puasa, kelas ini diadakan pada hari biasa untuk mengisi masa lapang pelajar serta untuk menggalakkan para pelajar mempraktiskan penggunaan komputer  dan mengukuhkan kemahiran ICT serta menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menyiapkan kerja sekolah.

Aktiviti

Para pelajar diajar menggunakan tools table untuk membuat jadual.

 

Gambar disini


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

Tarikh   : 26 Jun 2018

Masa     : 2.00PM-3.00PM

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung 

               Bundung

Peserta : 4 orang

 

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 4 orang pelajar sekolah rendah. Kelas ini diadakan untuk memberi kesedaran maklumat palsu kepada pelajar.

Aktiviti

Para pelajar ditunjukkan tayangan video Maklumat Palsu dan membuat kuiz.

 Gambar disini

 


 

PROGRAM : KELAS ICT MICROSOFT WORD

 

Tarikh   : 30 Jun 2018

Masa     : 11.00AM-12.00PM

Lokasi   : Bilik Latihan PI1M Kg Tanjung 

               Bundung

Peserta : 4 orang

 

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 4 orang pelajar sekolah rendah. Kelas ini diadakan untuk memberi kesedaran buli siber kepada pelajar.

 

Aktiviti

Para pelajar ditunjukkan tayangan video buli siber dan membuat kuiz.

 

 Gambar disini


 

PROGRAM : RAMAH TAMAH & MEETING SKUAD PUSAT INTERNET TANJUNG BUNDUNG

Tarikh   : 30 Jun 2018

Masa     : 12.00PM-2.00PM

Lokasi   : PI1M Kg Tanjung 

               Bundung

Peserta : 10 orang

Tujuan

Untuk mengeratkan hubungan silaturrahim sesama ahli skuad dan membincangkan cadangan program akan datang.

Aktiviti

Majlis ramah tamah adilfitri dan meeting.

 Gambar disini