Pendidikan yang terdekat di sekitar PUSAT INTERNET 1 MALAYSIA .

 1. Sekolah Kebangsaan Dato Traoh Muara Tuang atau nama ringkasnya SK Dato Traoh Muara Tuang, merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di D/A Ppd Samarahan, Jln Dato Mohd Musa.Sekolah Kebangsaan Dato Traoh Muara Tuang memiliki 369 pelajar lelaki dan 360 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 729 orang. Ia mempunyai seramai 43 orang guru.
  Sekolah Kebangsaan Dato Traoh Muara Tuang
  D/A Ppd Samarahan, Jln Dato Mohd Musa
  94300, Kota Samarahan
  Sarawak, Malaysia
  Telefon = 6082671140
  Fax = 6082671140

    2.  Sekolah Kebangsaan Dato Mohd Musa atau nama ringkasnya SK Dato Mohd Musa, merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang                    terletak di D/A Ppd Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa.Sekolah Kebangsaan Dato Mohd Musa memiliki 505 pelajar lelaki dan 469 pelajar               perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 974 orang. Ia mempunyai seramai 56 orang guru.

Sekolah Kebangsaan Dato Mohd Musa
D/A Ppd Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa
94300, Kota Samarahan
Sarawak, Malaysia
Telefon = 6082673903
Fax = 6082673691
3. Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Samarahan atau nama ringkasnya SMK Kota Samarahan, merupakan sebuah Sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Jalan Dato Mohd Musa.Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Samarahan memiliki 798 pelajar lelaki dan 724 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 1522 orang. Ia mempunyai seramai 101 orang guru.
Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Samarahan
Jalan Dato Mohd Musa
94300, Kota Samarahan
Sarawak, Malaysia
Telefon = 6082672353
Fax = 6082673657

   4. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuching (P) atau nama ringkasnya SK Pendidikan Khas Kuching (P), merupakan sebuah Sekolah pendidikan khas yang terletak di D/A Ppd Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa.Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuching (P) memiliki 53 pelajar lelaki dan 36 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 89 orang. Ia mempunyai seramai 31 orang guru.

            

Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuching (P)
D/A Ppd Samarahan, Jalan Dato Mohd Musa
94300, Kota Samarahan
Sarawak, Malaysia
Telefon = 6082673672
Fax = 6082672016
5. Universiti Malaysia Sarawak merupakan salah sebuah universiti baharu yang terdapat di Malaysia. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) merupakan universiti kelapan yang ditubuhkan di Malaysia, dan merupakan yang pertama dicetuskan di bawah Wawasan 2020. Ia ditubuhkan secara rasminya pada 24 Disember 1992. Pada 1994, UNIMAS telah berpindah ke kampus sementaranya diKota SamarahanSarawak.

Kini, UNIMAS mempunyai 8 fakulti, 3 institut dan 7 pusat.UNIMAS telah melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat(ISMS) yang menepati standard ISO/IEC 27001:2005 dan MS ISO/IEC 27001:2007. Skop pensijilan meliputi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Pengurusan Pusat Data UNIMAS yang merangkumi perkakasan, perisian sistem, pangkalan data dan sistem operasi untuk aplikasi kritikal universiti.